A szerződést elektronikusan kötjük, e-mailben küldjük ki, mindenkori partnereinknek csak aláírásukkal kell hitelesíteniük. A felszerelés átadásakor személyesen kell megjelenni, a személyazonosságot igazoló okmánnyal, letöltött futár appal, pozitív hozzáállással. Erről bővebben a „felszerelés átadása” pontban olvashatsz.