Útmutató irányadás a jó higiéniai gyakorlatokhoz


Tájékoztató a szállító járművekre vonatkozó előírásokról


Szállító járművek, szállítótartályok:

 • A szállító jármű és a szállítótartály legyen alkalmas az ételek minőségének és állagának megóvására.

 • A szállító jármű alkalmasságát (tisztaságát, szagtalanságát és az élelmiszer jellegének megfelelő hőmérséklet biztosítását) berakodás előtt ellenőrizni kell; ezt az ellenőrzést magának a kiszállítónak kell megtennie.

 • A szállítótartályok és edények tisztításáról, fertőtlenítéséről annak használója gondoskodik. A szállításra vonatkozó előírások végrehajtásáért a jármű vezetője a felelős.

 • A be– és kirakodás során védeni kell az élelmiszert az időjárás és a környezet szennyező hatásaitól, a rakodás ideje a szükséges mértéket ne haladja meg.


Élelmiszerek és egyéb áruk szállítása:

 • Élelmiszer-szállító járművön csak olyan termék szállítható, ami nem jelent veszélyt az élelmiszerre.

 • A különböző árucsoportba tartozó termékek egymástól elkülönített elhelyezéséről a szállítás folyamán is gondoskodni kell.

 • Ezen kívül valamely más áru szállítására, vagy pedig többféle élelmiszer szállítására használták, az egyes szállítmányok közt a rakteret hatékonyan meg kell tisztítani a szennyeződések kockázatának elkerülése érdekében. Az élelmiszereket a szállítójárművekben és/vagy a szállítótartályokban úgy kell elhelyezni és védeni, hogy a szennyeződés kockázatát a legkisebbre csökkentsék.

 • Szükség szerint az élelmiszerek szállítására szolgáló járműveknek és/vagy szállítótartályoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy az élelmiszereket megfelelő hőmérsékleten tartsák, valamint, hogy lehetővé tegyék e hőmérsékletek figyelemmel kísérését.

 • Kerülni kell az élelmiszerek és vegyi áruk egyidejű és közös légterű szállítását. Amennyiben ez nem oldható meg, gondoskodni kell arról, hogy a vegyi áru az élelmiszert ne szennyezhesse, annak szaghatása az élelmiszert ne érhesse

 • A raktér szállítmányfajták (pl készételek, félkész termékek, egyéb) közötti fertőtlenítő tisztításáról gondoskodni kell.

 • A csomagolt és csomagolatlan, továbbá nyers élelmiszert, élelmiszer- nyersanyagot, félkész és készterméket egymástól elkülönítetten kell szállítani.

 • Csomagolatlan félkész és készterméket (kenyér, pékáru, finom pékáru és cukrásztermék) védeni kell a szállítás alatt is a szennyeződéstől.

 • A szállító jármű és/vagy szállítótáska biztosítsa a megfelelő hőmérsékletet a szállítás teljes ideje alatt.852/2004/EK rendelet

II. melléklet VIII. fejezet

(1) Minden személy, aki az élelmiszerrel érintkező területen dolgozik, köteles magas fokú személyi higiéniát fenntartani, és megfelelő, tiszta öltözetet, és szükség szerint védőöltözetet viselni.Személyi higiéniára vonatkozó előírások, kötelezettségek


A személyi higiénia fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Futár Partner felelőssége biztosítani. 

A személyi higiénia követelményeit és betartandó szabályait célszerű írásban rögzíteni:

 • A magas fokú személyi higiénia,

 • A helyes magatartás,

 • A megfelelő, tiszta védő és munkaruha használata.

Személyi higiéniai utasításnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • Egészségi állapot szűrése és jelentése,

 • Kézmosás szabályai (részletesen),

 • Sérülések kezelése, elsősegélynyújtás,

 • Higiénikus viselkedés szabályai,

 • Ellenőrzések és felelősségek.Személyes tisztaság:

 • Elsődleges fontosságú a kéz megfelelő ápolása és tisztántartása.

 • Be kell tartani a kézfertőtlenítő-szer használati utasítása szerinti behatási időt. Rövid behatási idejű fertőtlenítő szerek használata javasolt.

 • Kéztörléshez egyszer használatos kéztörlőt, vagy kézszárítót kell használni.


Betegségek, sérülések:

 • A sérüléseket tiszta vízálló kötéssel kell lefedni, amelyet rendszeresen cserélni kell.

 • Amennyiben a sérülés miatt a Futár Partner nem tudja maradéktalanul elvégezni a higiénés kézmosást, akkor nem végezhet közvetlenül élelmiszer érintéssel zajló tevékenységet.

 • A sérülések ellátásához elsősegélynyújtó felszerelést kell biztosítani, az elhasznált/lejárt szerek pótlásáról/cseréjéről folyamatosan gondoskodni kell. Minden szállító járműnek (amelyekre a Magyar Közlekedési Jogszabály előírja) rendelkeznie kell érvényes Elsősegély Felszereléssel; ezen elsősegély felszerelés meglétének ellenőrzése-pótlása a Futár Partner feladata.


Egészségügyi alkalmasság:

 • Munkába állás előtt előzetes személyi higiénés alkalmassági vizsgálaton kell részt venni. Az alkalmassági vizsgálat keretében „Egészségügyi Nyilatkozatot” kell tenni.

 • A Futár Partner köteles magát alávetni soron kívüli személyi higiénés alkalmassági vizsgálatnak, ha az „Egészségügyi Nyilatkozatban” felsorolt tüneteket észleli magán vagy a vele közös háztartásban élőkön, és ezt jeleznie kell. Az ismételt kiszállítási tevékenység csak orvosi igazolással fogadható el.

 • Az „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” c. könyvet a Futár Partner őrzi meg, és magával kell hordania az ellenőrizhetőség és – megbetegedés esetén – az orvosnál való bemutathatóság érdekében.


II.V. GHP alapú Személyi Higiénia oktatási minimum anyag a partnerek részére:

(Forrás tájékoztató jelleggel Útmutató a Vendéglátás és étkeztetés Jó Higiéniai gyakorlatához)


Személyi feltételek


A kiszállítási tevékenységet folytató FP egészségügyi alkalmasságának vizsgálata: a munkaköri alkalmasság orvosi megállapítása többcélú, összetett feladat, amely során a következő szempontokat is figyelembe kell venni:

 • El tudja-e látni az FP az adott tevékenységi körét saját egészségének és testi épségének előrelátható károsodása nélkül?

 • Nem szenved-e olyan betegségben, amely miatt gyógykezelésre, vagy gondozásra szorul? Ennek meghatározása tulajdonképpen egy általános szűrővizsgálatot jelent.

 • Mentes-e meghatározott fertőző betegségektől, illetve tünetmentesen nem hordozza-e szervezetében és nem üríti- e a szervezetéből a meghatározott fertőző betegségek kórokozóit?

 • Ennek a meghatározását nevezzük járványügyi érdekből végzett orvosi vizsgálatnak.


Járványügyi érdekből végzett, úgynevezett személyi higiénés alkalmassági vizsgálat


A járványügyi érdekből végzett orvosi vizsgálat során az alábbiakat vizsgálják:

 • Nem szenved-e a FP fertőző gümőkórban?

 • Nem szenved-e a FP heveny fertőző hasmenéses betegségben?

 • Nem szenved-e a FP olyan fertőző bőrbetegségben, amely a foglalkozása során mások megbetegedését idézheti elő, illetve nincs-e undort keltő bőrelváltozása?


Az alkalmassági vizsgálat elvégzése:

 • Az alkalmassági vizsgálatokat FP esetében kizárólag foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó orvos végezheti el.

 • A nem munkavállalónak minősülő, de munkát végző személyek (pl. egyéni vállalkozó, besegítő családtag) esetében a személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot a háziorvos végzi, alkalmatlanság esetén az ÁNTSZ városi/kerületi intézeténél - járványügyi érdekből - kezdeményezi a tevékenységtől való eltiltást.


Előzetes alkalmassági vizsgálat:

 • Valamennyi élelmezéssel kapcsolatos munkakör betöltéséhez, még a munkába állás előtt előzetes alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.

 • Futár Partner csak akkor kezdheti meg a tevékenység végzését, ha a vizsgálatot végző orvos alkalmasnak minősíti az „ Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” c. nyomtatványon (Nyomell Kft. C.3151-2/a. r. sz. ) tett bejegyzéssel.


Az előzetes személyi higiénés alkalmassági vizsgálat keretében alá kell írni az "Egészségügyi Nyilatkozatot", melyben az FP az alábbiakra vonatkozóan köteles nyilatkozni:


Alulírott kötelezem magam arra, hogy:

 1. az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnál soron kívüli alkalmassági vizsgálaton jelentkezem, ha magamon vagy velem közös háztartásban élő személyen az alábbi tünetek bármelyikét észlelem:
  • sárgaság
  • hasmenés
  • hányás
  • láz
  • torokgyulladás
  • bőrkiütés
  • egyéb bőrelváltozás (a legkisebb bőrgennyedés, sérülés, stb. is)
  • váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás;
 2. az alkalmassági vizsgálatot végző orvossal a munka felvétele előtt közlöm, ha időszakos távollétem alatt (pl. szabadság) az 1.pontban felsorolt tünetek bármelyikét magamon észleltem


Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségvállalás járványügyi érdekből kiemelt, ilyen munkaterületen tevékenységem folytatásának feltétele, és hogy az általam közölt adatokat szolgálati titokként kezelik.Soron kívüli személyi higiénés alkalmassági vizsgálat:

 • Az Futár Partner köteles magát alávetni soron kívüli alkalmassági vizsgálatnak, ha a futár Partner az "Egészségügyi Nyilatkozatban" felsorolt tüneteket észleli magán vagy a vele közös háztartásban élőkön.


Személyi higiéné

A személyi higiéné három szorosan összefüggő dolgot jelent:

 • Az FP testének tisztántartása

 • Az FP marketing ruházatának a megléte és tisztántartása

 • Az FP helyes magatartása


Az FP testének tisztántartása:

Az egész test tisztántartása mellett elsődleges fontosságú a kéz megfelelő ápolása és tisztántartása. Amikor erről a kérdésről beszélünk, távolról sem csak a fertőtlenítőszeres kézmosásra kell gondolni. Az egyik legfontosabb tényező az FP megfelelő állapotban lévő keze. A körmöket rövidre kell vágni a munkavégzés során. Vigyázni kell a körömvágásnál is a sérülések elkerülésére (pl. a körömágyra nőtt bőr levágásánál), a köröm sarkai benövésének megakadályozására a gennyes bőrfolyamatok megelőzése miatt. Gondoskodni kell a kézbőr kiszáradásának, berepedezésének megakadályozásáról, ugyanis a berepedezett bőr a gennykeltő baktériumok melegágya. Ezt elsősorban azzal biztosíthatjuk, hogy csak az előírt töménységben használjuk a tisztító és fertőtlenítő szereket, valamint a munka befejezése után kézápoló krémekkel visszapótoljuk a bőr elvesztett zsírtartalmát. A tevékenység elvégzése közben nem szabad gyűrűt viselni, mert alatta a kéz nem tisztítható, fertőtleníthető kellő hatásfokkal, és magára a gyűrűre is számos szennyeződés tapadhat. A kézmosás minden esetben kézfertőtlenítést is kell, hogy jelentsen, hiszen egyébként a kézen előforduló kórokozókat kellő biztonsággal nem tudjuk eltávolítani, elpusztítani. Kezet kell mosni a tevékenység megkezdése előtt, WC használat és orrfújás, illetve minden más olyan tevékenység után, amely során a kéz szennyeződhetett, fertőződhetett. A kézmosás során először a kéz folyó melegvízben történő leöblítésével eltávolítjuk az esetlegesen ott lévő durva szennyeződéseket. Ezután a kézmosást legcélszerűbb kombinált, zsíroldó-fertőtlenítő hatású szerekkel elvégezni. Ezeket a szereket töményen, hígítás nélkül kell használni. Alkalmazásukkor mindig be kell tartani a használati utasításban leírtakat, vagyis hogy mennyi szert kell egy kézmosáshoz felhasználni és mennyi ideig szükséges a kézen tartani. Ugyanis megfelelő mennyiségű szer adagolása nélkül és az előírt behatási idő hiányában a szükséges tisztító-fertőtlenítőhatás nem érhető el. A szükséges mennyiség  általában 5  ml,  azaz  1  kávéskanálnyi  szer.  A behatási  idő változó,  a korszerűbb,  a  betegellátásban  is használt, szerek esetében (pl. CLARASEPT, BRADOMAN) fél perc; a kevésbé hatásos szerek (pl. ULTRA-Sol) esetében ennél több is lehet. A behatási idő alatt a kezet alaposan átdörzsöljük a kézmosószerrel. Majd ugyancsak folyó meleg vízben leöblítjük a kezünket. A kéz szárítása vagy elektromos kézszárítóval, vagy egyszer használatos papírtörölközővel történhet. Textiltörölközőt azért nem javasolt használni, mert a nedves állapotban, főleg a meleg helyen tartott textiltörölközőben nagyon sok mikroorganizmus képes felhalmozódni, ami a kéztörléskor a már fertőtlenített kéz újra szennyeződését, fertőződését okozhatja. A kézmosás során lehetőleg a legkevesebb olyan tárggyal érintkezzünk a még szennyezett kezünkkel, amelyekhez majd később saját magunknak, vagy másoknak a már fertőtlenített kézzel hozzá kell nyúlni.Munka- és védőruhák – Általános Élelmiszerbiztonsági leírások - továbbiakban Marketing ruházat


A megfelelő ruházat biztosítása, annak viselése és tisztántartása a másik alapvető feltétele a személyi higiénének. A védőruha viselésének célja, hogy a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatot az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse.


A Marketing ruházat tisztántartása és karbantartása élelmiszer-biztonsági szempontból továbbra is a Futár Partner feladata kell, hogy legyen. A marketing ruházat kezelése során az alábbiakat kell betartani:

 • A marketing ruházat kezelése valamennyi fázisában (szállítás, tárolás, mosás, stb.) biztosítani kell az elkülönített kezelést, a szennyeződéstől, fertőződéstől való védelmét.
 • A tisztítási folyamat során valamely fertőtlenítési eljárással biztosítani kell a marketing ruházat kórokozó-mentességét, ezek a következők lehetnek: mosás 85 C feletti hőmérsékleten (pl. automata mosógépben 90 C-on), fertőtlenítőszerben (Flóraszept stb.) történő áztatás (a használati utasításban meghatározott töménységű és hőmérsékletű oldatban, valamint meghatározott ideig), alapos átvasalással.A tiszta marketing ruházatot korábban más célra nem használt, zárt műanyag zacskóban kell a munkavégzési területre visszaszállítani és a használatba vételig tárolni.